Flytte tilbage til Danmark

Om at vende tilbage til Danmark

Når du har boet en periode i et andet EU/EØS-land end det, hvor du selv er statsborger, har du også ret til at tage din familie med dig, hvis du flytter tilbage til dit eget land. Altså f.eks. til Danmark, hvis du er dansk statsborger.

Hvis du kun planlægger et kortvarigt ophold i det andet EU/EØS-land og efter dette ophold ønsker at tage din familie med dig til Danmark efter EU-reglerne, så bør du allerede på nuværende tidspunkt læse vejledningen om at flytte tilbage til Danmark, så du er forberedt på, hvilke krav de danske myndigheder stiller til karakteren af dit ophold i det andet EU/EØS-land.

Fra andet EU-lan​d

Ophold efter EU-regler 

Har du boet en periode i et andet EU/EØS-land end Danmark, og er du dansk statsborger, så har du erhvervet dig en ret til at tage din familie med dig hjem til Danmark efter EU´s regler om fri bevægelighed. De grundlæggende betingelser for denne ret er følgende:

  • Du skal som dansk statsborger have haft et faktisk og reelt ophold i det andet EU/EØS-land. Dvs. du skal reelt have boet i det andet land, der må ikke bare være tale om et kortvarigt ferieophold, og der må naturligvis heller ikke være tale om en proformaadresse.
  • Du skal under opholdet i det andet EU/EØS have levet op til de betingelser, der er beskrevet i afsnit 4.1 om at være arbejdstager, selvstændig, tjenesteyder, studerende eller person med tilstrækkelige midler.
  • De familiemedlemmer, som du ønsker at tage med dig hjem til Danmark, skal have boet sammen med dig i det andet EU/EØS-land, men ikke nødvendigvis i al den tid, hvor du har boet der.
  • I skal flytte til Danmark samtidig, med mindre der er meget tungtvejende grunde til, at din ægtefælle er nødt til at blive i det andet land i længere tid end du selv.
  • Hvis du ikke er arbejdstager i det andet EU/EØS-land, hvor I bor, men f.eks. grænsegænger, der arbejder i Danmark, så skal du også efter jeres flytning til Danmark leve op til de betingelser for opholdsret, som er beskrevet i afsnit 4.1 om at være arbejdstager, selvstændig, tjenesteyder, studerende eller person med tilstrækkelige midler.

Der er ingen faste grænser for, hvor længe du skal have boet i et andet EU/EØS-land, før du har ret til at tage din familie med dig, når du flytter tilbage til Danmark, men ifølge Justitsministeriet opererer man med en vejledende grænse på 3 måneder.

Det vigtigste er dog ikke opholdets varighed, men at du har indrettet dig på en sådan måde, at du har haft det, der hedder "centrum for dine livsinteresser", i det andet EU-land. Det har du, hvis du har haft en sædvanlig helårsbolig, har oprettet bankkonto og telefonabonnement, har fået skrevet dine børn op til skole eller institution og i det hele taget indrettet dig, som man gør, når man "bor" et bestemt sted.

Som eksempel på et ophold, hvor du måske ikke har haft centrum for dine livsinteresser i et andet EU-land, selvom opholdet har varet mere end 3 måneder, kan nævnes at besøge en ven i 4-5 måneder og bo gratis hos ham, medens din danske bolig står tom, og du lever af din førtidspension eller din opsparing. Jurister kan formentlig få lang tid til at gå med at diskutere, om et sådant ophold bør give ret til familiesammenføring efter EU-reglerne eller ej. Men hvis du ønsker at få godkendt din ansøgning hurtigt og smertefrit, skal du holde dig langt væk fra gråzoner som denne og lade være at forsøge at springe over, hvor gærdet er lavest.

Du skal også være opmærksom på, at der stilles et dokumentationskrav. Dvs. du skal dokumentere, at du rent fysisk har opholdt dig i det pågældende land og ikke kun haft en proformaadresse. Det kan du f.eks. gøre ved at fremsende udskrifter af bankkonto, som viser indkøb foretaget i den lokale valuta i et "normalt" omfang, udskrifter af telefonsamtaler, dokumentation for lægebesøg, el- og vandregninger og meget andet.

Udlændingestyrelsens og ÆUG´s råd er, at I om muligt skal blive boende i det andet EU-land, indtil ansøgningen er blevet godkendt. Dette råd er især relevant, hvis du har boet i Sverige eller Tyskland som grænsependler, idet der i den situation let kan opstå en mistanke om proformaadresse, som du er nødt til effektivt at tilbagevise.

Det muligt for at få prøvet, om I har opholdsret i Danmark efter EU-reglerne, medens I stadig bor i det andet EU/EØS-land. Så får I en forhåndsgodkendelse fra Udlændingestyrelsen om, at I opfylder betingelserne for ret til ophold efter EU-reglerne, såfremt I vælger at flytte til Danmark inden for 6 måneder.

Som dansk statsborger kan du f.eks. bringe dig i en situation, hvor du og din familie får opholdsret  i Danmark efter EU-reglerne, på følgende måder:

  • Du finder et job i et hvilket som helst andet EU/EØS-land mindst 10-12 timer om ugen og helst i mindst 8-10 uger. Er du studerende, så kan det f.eks. være i din sommerferie.
  • Du er studerende og tager et semester eller to ved et universitet i et andet EU/EØS-land. Du tager din danske SU med dig.
  • Du bosætter dig i Tyskland eller Sverige men beholder dit job i Danmark og pendler over grænsen. Gælder også for flexjobbere.
  • Du bosætter dig i Tyskland eller Sverige men fortsætter med at studere i Danmark og modtager dansk SU og SU-lån. Dette supplerer du, specielt hvis I skal bo i Sverige, med noget fritidsarbejde.
  • Du er (førtids)pensionist og tager din (førtids)pension med dig til et hvilket som helst andet EU/EØS-land.

Du kan her læse de danske myndigheders egen beskrivelse af muligheden for, at danske statsborgere kan tage deres familie med sig til Danmark efter EU-reglerne:

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/familiesammenfoering_efter_eu-retten/

I dette indlæg i vores forum kan du finde uddybende svar på alle de mest almindelige spørgsmål om ophold efter EU-reglerne både i Danmark og i andre EU-lande:

http://www.aegteskabudengraenser.dk/forum/viewtopic.php?f=7&t=3705

Ophold efter danske regler

Selvom I flytter til Danmark fra et andet EU-land, kan I også vælge at søge opholdstilladelse efter de danske regler d.v.s. Udlændingelovens §9. Det kan f.eks. være relevant, hvis dit familiemedlem ønsker at studere i Danmark, og du ikke selv er arbejdstager men f.eks. studerende eller pensionist, og I ønsker, at dit familiemedlem kan modtage SU under sin uddannelse. Du kan læse om fordele og ulemper ved ophold efter de to regelsæt i vejledningen om familiesammenføring.

Dit familiemedlem er blevet statsborger i det EU-land, hvor I bor

Hvis I har boet lang tid i det andet EU-land, kan dit familiemedlem vælge at blive statsborger i det pågældende land, og herefter har dit familiemedlem den samme ret til fri bevægelighed inden for både EU og Norden, som du selv har som dansk statsborger. Svensk statsborgerskab er som hovedregel muligt at opnå efter 5 år i Sverige. For yderligere information om svensk statsborgerskab henvises til Migrationsverkets hjemmeside:

www.migrationsverket.se

Fra land uden for EU

Direkte til Danmark

Hvis I flytter til Danmark fra et land uden for EU, har din ægtefælle ikke ret til ophold efter EU-reglerne, heller ikke selvom I måske på et tidligere tidspunkt boede i et andet EU-land end Danmark. Flytter I f.eks. fra Spanien til Brasilien og herefter til Danmark, så er din ægtefælle henvist til at søge opholdstilladelse efter Danmarks nationale regler, som du kan læse om under "jeg vil... familiesammenføres".

Der findes dog en såkaldt "coming home" regel, som betyder, at I får 6 måneder efter jeres ankomst til Danmark til at opfylde boligkravet. De første 6 måneder kan I altså helt lovligt bo hos familie eller venner, bo på vandrehjem eller bo i en fremlejet bolig.

Via andet EU-land

Hvis I alligevel skal ud og finde en ny bolig, så er det måske en overvejelse værd at finde en bolig i Sverige eller Tyskland og blive grænsegænger, så din ægtefælle kan få ophold efter EU-reglerne i stedet for de danske regler. Og så kan I jo efter et stykke tid flytte til Danmark fra det andet EU-land.