Arbejde

Jobmuligheder

Det er altid svært at komme til et nyt land og det eneste gode, man kan sige om jobsituationen i Danmark er, at den er bedre end i Sverige. Det gælder i høj grad om at være kreativ. Den bedste måde at få job er for indvandrere som for danskere at skabe sig et netværk. Jo flere mennesker man kender og som ved, at man mangler job, jo større er chancerne.

At gå fra dør til dør og at skrive uopfordrede ansøgninger er også en god ide, men naturligvis må man være realistisk og overveje hvilke muligheder man har i forhold til sine kvalifikationer. Dermed IKKE sagt at den eneste mulighed er at blive rengøringsassistent eller andet trivielt arbejde. Hvis man lærer lidt sprog og tænker kreativt, kan man nå langt.

Én ting kan dog loves; jobbet kommer ikke af sig selv. Jobsøgning især som indvandrer er en hård opgave!

Derudover skal det pointeres, at selvom din partner ikke må modtage kontanthjælp, før denne har fået permanent opholdstilladelse, er det helt i orden at tage en uddannelse med SU.

Kurser m.v.

RekrutteringsCenteret er et 11 ugers jobkursus for indvandrere, som gerne vil finde et godt arbejde og blive bedre til dansk. Kurset tager udgangspunkt i den enkeltes kvalifikationer og jobønsker og har god succes med at hjælpe folk i arbejde. 82 % af de tidligere kursister har fået arbejde eller uddannelse efter kurset, fx indenfor bogholderi, sygepleje, plejehjem, elektriker, arkitekt etc.

Omdrejningspunktet for kurset er praktik i en virksomhed, hvor kursisten bliver oplært og får indblik i, hvordan det er at være på arbejdspladsen. Inden praktikstart er der 7 ugers kombineret praktiksøgning, workshops og undervisning, der giver kursisterne den nødvendige viden om det danske arbejdsmarked. En stor del af kurset fokuserer desuden på at blive bedre til at kommunikere på dansk.

RekrutteringsCenteret er oprettet efter en bevilling fra Integrationsministeret i perioden juni 06 - juni 08 og deltagelse er derfor gratis. Kursisterne skal have opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning, og de får mest ud af kurset, hvis de er minimum halvvejs i deres sprogskoleforløb.

Se mere på hjemmesiden www.jobrecruit.dk, hvor man også kan tilmelde sig.

Du kan også ringe til projektet på 33174487.

RekrutteringsCenteret
CAB/Københavns Kommune
Sydbanestien 6, 2450 København SV
Tel.: 33 17 44 87 / mob.: 27240625
mailto:SanneVinther.Nielsen@bif.kk.dk
www.jobrecruit.dk/