Arbejde/Studere i DK

Nedenfor beskrives nogle muligheder for, at din ægtefælle eller partner kan bo i DK, selvom I ikke kan få familiesammenføring efter de gældende regler eller måske bare ikke har lyst til at gifte jer lige her og nu.

For alle mulighederne anbefaler vi, at I læser mere om emnerne på Udlændingestyrelsens hjemmeside www.nyidanmark.dk 

Arbejdstilladelse

En måde at få din partner til Danmark er ved hjælp af en arbejdstilladelse. Der er en række forskellige muligheder for at få arbejdstilladelse, som du kan læse om her:

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/arbejde/arbejdsophold.htm

De mest benyttede ordninger i dag er følgende:

* Beløbsordningen. Ethvert job med en løn på over cirka 375.000 kroner (beløbet indeksreguleres årligt) kan give opholdstilladelse. Det er dog et krav, at den tilbudte løn skal være "normal" for det pågældende arbejde. Så hvis man mener, at en ansættelseskontrakt har karakter af proforma, altså at den tilbudte løn udelukkende har den størrelse, som den har, for at ansøger kan få en opholdstilladelse, så vil der blive givet afslag på en ansøgning efter beløbsordningen. Der er f.eks. med den begrundelse givet afslag til et antal afviste irakiske asylansøgere, som havde fået tilbudt jobs i Danmark, og som havde søgt opholdstilladelse efter beløbsordningen. 

* Greencardordningen. Der gives opholdstilladelse i 3 år, hvis man har tilstrækkelig med "point" fra uddannelse, erhvervserfaring, sprog, alder mm.

Udlændingestyrelsen har også en såkaldt positivliste for fagfolk, der er mangel på i Danmark. Udlændinge med disse uddannelser/fag kan få opholdstilladelse i Danmark uafhængigt af jeres civile status såfremt der forelægger en ansættelsesaftale med en dansk arbejdsgiver.

Du kan læse om positivlisten og hvilke fagfolk, der p.t. er på listen, her:

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/arbejde/positivlisten/positivlisten.htm

Der kan også gives opholdstilladelse hvis:

* Man har en speciel dokumentérbar kvalifikation. (Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere og/eller eksamensbevis)

* Man kan få en udtalelse fra arbejdsgiver om at det ikke er muligt at finde nogen i Danmark med de nødvendige kvalifikationer. En udtalelse er ikke altid nok, det skal også være troværdigt at jobbet ikke kan besættes af en herboende. Fx får kebabspecialister altid nej. Udtalelsen vil blive kontrolleret af arbejdsmarkedsudvalget i den pågældende region, og det er meget svært at komme igennem nåleøjet.

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/arbejde/beloebsordningen.htm

Au pair

Unge under 30 år, som har afsluttet mindst 9 års skolegang og er ugifte og barnløse, kan få opholdstilladelse i Danmark i 18 måneder for at bo og arbejde for en børnefamilie som au-pair. Det er et krav, at den unge og værtsfamilien kan tale sammen på enten dansk, et andet nordisk sprog, engelsk eller tysk.

Der skal i denne sammenhæng understreges vigtigheden af, at hvis Udlændingeservice har mistanke om, at der søges au pair på grund af et forhold til en dansker, vil der højst sandsynligt blive givet afslag på ansøgningen. Årsagen til dette er, at det så ikke er et reelt au pair-ophold. 

Derimod har en au-pair naturligvis lov til at finde sig en kæreste, medens han/hun er i Danmark, og til at overnatte hos denne kæreste engang imellem. Men den unge skal dog fortsætte med at bo hos værtsfamilien og fungere som au-pair, da vilkårene for opholdstilladelsen ellers ikke er opfyldt.

Hvis en au-pair forlader sin værtsfamilie, skal dette straks meddeles til Udlændingeservice, som herefter giver den unge en rimelig frist til at finde sig en ny værtsfamilie. En au-pair må ikke arbejde i Danmark udover de 30 timer om ugen med husligt arbejde for værtsfamilien, som er en del af kontrakten.

Working Holiday

Danmark har indgået bilaterale (land-til-land) aftaler med et begrænset antal lande, som betyder, at unge mennesker fra disse lande kan få opholdstilladelse i Danmark i 12 måneder, hvoraf de må arbejde i de 6. Hovedformålet med opholdet skal være at lære det andet lands kultur at kende via en længere ferie, men der er givet mulighed for at arbejde i 6 af de 12 måneder for, at den unge skal skaffe sig en del af midlerne til opholdet undervejs.

Se venligst Udlændingeservice hjemmeside for en opdateret liste over, hvilke lande der er indgået "working holiday" aftaler med, og hvilke vilkår der gælder for statsborgere fra hvert af disse lande.

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/working_holiday/working_holiday.htm

Studietilladelse

Der er flere muligheder for at få studieopholdstilladelse, den ene er at man bliver optaget på en højskole, den anden mulighed er optagelse på en videregående uddannelse.

De videregående uddannelser indeholder mange muligheder, der er flere universiteter i DK, mange har internationale retninger, hvor der undervises på engelsk. Men I skal være opmærksomme på 3 ting:

- optagelse kan være svær, der er flere krav at leve op til, bl.a. tidligere uddannelse og sprogkundskaber.
- De fleste steder skal man betale for undervisningen. Det kan kost op til 50.000 - 60.000 kr. per semester, dvs. per halve år.
- Derudover skal man have råd til husleje, mad, transport, bøger etc. Der gives ikke SU eller anden støtte til dette. Man kan forsøge at søge legater, men de fleste legater i DK er til danskere... 

Højskoler

Højskoler er en anden mulighed. Prøv at ringe rundt og hør hvilke muligheder de har.